यूपी की 13 लोकसभा सीटों पर सुबह 9 बजे तक 12.94 प्रतिशत मतदान!

लखनऊयूपी की 13 लोकसभा सीटों पर सुबह 9 बजे तक 12.94 प्रतिशत मतदान बलिया – 13.42 बांसगांव – 10.37 प्रतिशत देवरिया – 13.74 प्रतिशत गाजीपुर – 13.32 प्रतिशत घोसी – 10.32 प्रतिशत गोरखपुर – 12.99 प्रतिशत कुशीनगर – 13.50% महाराजगंज – 14.44 प्रतिशत मिर्जापुर – 14.93 प्रतिशत रॉबर्ट्सगंज – 10.74 प्रतिशत सलेमपुर – 13.39 प्रतिशत…

और पढ़े